Đang tải dữ liệu ...
Sản phẩm Tin tức Liên hệ Bản đồ

10 doanh nghiệp chi mạnh nhất cho quảng cáo ở Mỹ

Danh sách 10 công ty chi nhiều tiền nhất cho quảng cáo tại thị trường Mỹ trong năm 2014...

Trang Business Insider trích một báo cáo thường niên của Ad Age cho biết, 200 doanh nghiệp chi quảng cáo mạnh nhất ở Mỹ trong năm 2014 đã rót tổng cộng 137,8 tỷ USD cho hoạt động này. Trong đó, có 38 doanh nghiệp chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo trong năm ngoái.

10. Walt Disney

Chi quảng cáo năm 2014: 2,1 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +7,4%

<b>9. L’Oreal<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -2%<br>

9. L’Oreal

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -2%

<b>8. Fiat Chrysler<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +14%

8. Fiat Chrysler

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +14%

<b>7. American Express<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

7. American Express

Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

<b>6. Ford<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

6. Ford

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

<b>5. Verizone<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

5. Verizone

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

<b>4. Comcast<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

4. Comcast

Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

<b>3. General Motors<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

3. General Motors

Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

<b>2. AT&T<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

2. AT&T

Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

<b>1. Procter & Gamble<br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -4,2%<br>

1. Procter & Gamble

Chi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -4,2%

( theo http://vneconomy.vn/ )
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: