Đang tải dữ liệu ...
Sản phẩm Tin tức Liên hệ Bản đồ
Máy Chủ ( Server )
Máy chủ HP ProLiant ML110 G7 626474 371
Giá: 18.984.000 VNĐ
19.950.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant ML150 G6 466133 371
Giá: 37.989.000 VNĐ
39.900.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant ML150 G6 466133 371
Giá: 38.997.000 VNĐ
39.900.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant DL120 G7 490932 371
Giá: 39.984.000 VNĐ
42.000.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant DL380 G7 633408 371
Giá: 47.691.000 VNĐ
49.350.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant ML350 G6 594869 371
Giá: 51.996.000 VNĐ
53.760.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant DL360 G7 579243 371
Giá: 53.991.000 VNĐ
55.650.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant DL380 G7 589152 371
Giá: 59.997.000 VNĐ
61.950.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant DL380 G7 583967 371
Giá: 93.870.000 VNĐ
100.800.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant DL380 G7 583914 371
Giá: 77.994.000 VNĐ
84.000.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ HP ProLiant ML370 G6 483880 B21
Giá: 78.981.000 VNĐ
84.000.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ Proliant DL 380G7 SFF CTO Chassis X5670 583914 371
Giá: 86.982.000 VNĐ
88.200.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ IBM System x3200 M3 7328C2A
Giá: 29.589.000 VNĐ
30.450.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ IBM System x3200 M3 732862A
Giá: 36.498.000 VNĐ
37.800.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ IBM System x3400 M3 7379 42A
Giá: 39.900.000 VNĐ
42.000.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Máy chủ IBM System x3650 M3 7945 A2A
Giá: 39.795.000 VNĐ
42.000.000 VNĐ
Kho hàng: Có hàng
Tổng số 34 |
« Trước
1
2
3